Временна фасада на Телефонната палата, София, конкурсен проект