Обновяване на панелните комплекси, конкурсен проект